מצנחי רחיפה תל אביב | 052-244-3796

מצנח רחיפה תל אביב ממריאים בפארק מדרונות יפו דרומית לנמל יפו
חוויה מדהימה רחיפה במצנח מעל נופיה הקסומים של תל אביב-יפו, מדריך מוסמך(מטעם רשות התעופה) 
0 תאונות, מתאים לילדים מגיל 8 עד גיל 70, 
פעילים כל השנה , מצנח רחיפה עם מנוע ללא תלות ברוח.

אתר המראה ביפו (רחוב קדם)

שדה דב לשעבר

סרטון רחיפה מעל תל אביב - יפו